Skip to content

Tag: Periklytos

Nubuat Muhammad SAW Di Dalam Perjanjian Baru – John 16:1-15 Dan John 14:12-26

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم Segala puji bagi ALLAH Tuhan sekaliam alam kerana mengizinkan lagi saya untuk membuat satu artikel berkenaan nubuat Muhammad SAW dengan tajuk “Nubuat Muhammad SAW dalam John 5:16 dan John 14:12-26”. Seperti…

Comments closed