Skip to content

Rebuttal To Sabda Harian – “Bagaimanakah Jesus Menjadi Tuhan Dan Manusia Secara Serentak?

Last updated on September 19, 2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Pada 11hb September 2019,pengarang Sabda Harian telah membuat satu artikel yang bertajuk “Bagaimanakah Jesus menjadi tuhan dan manusia secara serentak?”. Artikel dari beliau tersebut boleh dirujuk disini :
– https://sabdaharian.com/bagaimanakah-yesus-menjadi-allah-dan-manusia-serentak/

Setelah saya membacanya,saya mendapati artikel dari pengarang SH harus diluruskan dengan hujah fakta ilmiah. Disini saya berikan response sebagai bantahan untuk menjawab artikelnya sekaligus membuktikan bahawa Jesus BUKANLAH Tuhan dan Tuhan sesekali tidak akan menjelma jadi manusia.

SH berkata,
“Tidak masuk akal bagaimana Yesus boleh menjelma sebagai Allah dan manusia serentak. Ini adalah salah satu ajaran Kristian yang saya tidak dapat terima.”

“Allah tidak akan merendahkan diri dan menjadi seorang manusia di dalam bentuk Yesus.”

“Yesus hanya seorang manusia, mengapa orang Kristian mahu men-Tuhankan manusia?”

Alkitab mengajar bahawa Yesus Kristus adalah Allah dan manusia serentak. Bukan sahaja orang ramai, tetapi banyak orang Kristian juga yang masih bergumul dengan pemahaman bagaimana Yesus adalah Allah serta manusia sekaligus. Bagaimanakah Pencipta alam semesta boleh menjadi manusia fana? Benarkah seorang lelaki Yahudi dari abad yang pertama Selepas Masihi adalah Allah sekaligus? Tidak dinafikan bahawa persoalan akan timbul, tetapi Alkitab (serta tradisi gereja yang tertentu) mengandungi bukti-bukti yang penting untuk menolong kita memahami hal ini.

MAB response :
01 – Di atas antara soalan-soalan yang dikemukakan bukan sahaja dari muslim namun dari orang Kristian sendiri yang mana dalam hujung lubuk qalbu mereka,terdetik wujudnya persoalan-persoalan sedemikian dan persoalan-persoalan tersebut tidak dapat dijawab secara mutlak oleh pemimpin-pemimpin Gereja pihak anda baik dari denominasi Katolik,SIB,SDA,Angelican,Orthodox dan lain-lain mazhab Kristian yang beraqeedah Trinitrian.

02 – Sila tunjukkan kepada saya di mana dalil dalam Bible ada mengajar bahawa Jesus adalah tuhan dan manusia secara serentak???…hanya SATU DALIL sahaja saya minta dalam SEMUA VERSI BIBLE. Jika ada,sila kemukakan wahai saudaraku.

SH berkata,
Majlis gereja dari zaman dahulu pernah mempertimbangkan isu-isu berkaitan dengan Kristus dan hubungan-Nya dengan Allah Bapa. Majlis Chalcedon (451 SM) mengesahkan bahawa Kristus adalah “sempurna secara ilahi dan sempurna secara manusia, Allah serta manusia serentak.” Kenyataan tersebut benar bukan kerana Majlis Chalcedon mengajar begitu, tetapi kerana pengajaran itu selari dengan apa yang Alkitab menyatakan tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus.

MAB response :
Benar! bermulanya doktrin “Jesus Christ is both man and God” pada 451 AD Council of Chalcedon BUKAN dari Injeel yang di ajarkan oleh Yeshua Ha Masaha (Jesus Christ pbuh) pada 1 Masihi. Bayangkan 450 tahun selepas ketiadaan Jesus Christ pbuh,konsep ini baru wujud dalam Kekristianian sedangkan Jesus Christ pbuh sendiri tidak pernah ajar konsep “both man and God” (Anthropomorphism) bahkan Hawariyyun (12 diciples of Jesus) sendiri tidak pernah mengajar konsep tersebut. Sehingga Council of Nicea pada 325 AD dan seterusnya Council of Epheseus pada 431 AD pun,konsep ini masih tidak diterapkan dalam Kekristianian. Maknanya konsep ini adalah satu penambahan dalam ajaran Kekristianian yang BUKAN berasal dari ajaran tuhan yang tulen.

SH berkata,
Alkitab sangat jelas menunjukkan bahawa Yesus adalah Allah (Yohanes 20:28; Titus 2:13; Ibrani 1:8), dan manusia (Roma 1:2–4; 1 Yohanes 4:2–3). Yesus sendiri menuntut nama yang ilahi (Yohanes 8:58) dan melakukan perkara yang hanya dapat Allah lakukan (Markus 2:1–12; Lukas 7:48–50). Namun demikian, Yesus juga menunjukkan ciri-ciri kemanusiaan yang kita semua alami (Lukas 19:41; Yohanes 19:28).

MAB response :
Malangnya,TIDAK ADA SATU AYAT dari lisan Jesus mengatakan dirinya adalah tuhan apatah lagi ayat yang mengatakan dirinya adalah tuhan dan manusia secara serentak.

Nmaun,saudara bersungguh untuk menunjukkan bahawa Jesus adalah tuhan dan manusia secara serentak dalam Bible walau tidak ada. Tidak mengapa,Mari kita berikan pencerahan :
01 – John 20:28
Konteks dalam John 20:28,Saint Thomas menyebut “ο κυριος μου και ο θεος μου” (Ho Kyrios mou kai Ho Theos @ My Lord and my God!) kerana terkejut melihat Jesus dalam keadaan normal (setelah penyaliban) sehingga berkata “My Lord and my God!”. Sebutan ayat dari Thomas itu bukan merujuk kepada Jesus tetapi Bapa (Allah) sendiri. Seperti contoh kita apabila terkejut melihat sesuatu yang mengejutkan,kita akan berkata “Ya Allah ya tuhanku” @ “Oh my God” @ “OMG”….saya memegang tangan mayat lalu tiba-tiba mayat itu hidup,saya berasa terkejut lalu berkata “Ya Allah ya Tuhanku!”,apakah maksudnya saya katakan mayat itu adalah tuhan???

Tapi saya faham,sumber Missionaries Kristian – Sarapan Pagi Biblika telah menjawabnya kembali disini :
– http://www.sarapanpagi.org/tanggapan-yohanes-20-28-tidak-membuktikan-yesus-tuhan-vt1729.html

saya telah membacanya dan saya meruntuhkan dengan dua point simple sahaja :
01 – Sebutan Saint Thomas tidak melanggari Exodus 20:7 kerana Thomas dalam keadaan terkejut (bukan sengaja). Pernyataan memanggil tuhan apabila terkejut itu lumrah manusia BUKAN budaya masyarakat kerana seluruh dunia manusia mengolahkannya BUKAN hanya peradaban setempat.

kita andaikan sahaja Saint Thomas sengaja menyebut nama Tuhan,saya ingin bertanya,
– Apabila ayat “My Lord and my God!” dalam John 20:28 ditranslate dalam Hebrew,apakah kalimat “יהוה (YHWH)” ada dipakai dalam ayat tersebut???

Jangan lupa,kalimat “Adonay” ATAU “YHWH” tidak pernah dipakai merujuk Jesus dalam New Testament. Dan jika Thomas akui Jesus adalah tuhan dalam ayat itu,pasti Thomas akan sujud menyembah TANPA perintah Jesus dalam ayat seterusnya namun malangnya itu tidak berlaku.

02 – Titus 2:13
Walau Paul banyak menyeleweng ajaran Jesus Christ pbuh,namun dalam Titus 2:13 tidak disebut pun Jesus adalah tuhan. Mari kita baca,
“dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juruselamat kita Yesus Kristus.”

Lihatlah bagaimana Allah dengan Jesus disebutkan secara terpisah yang menunjukkan bahawa Jesus bukanlah dalam ketuhanan. Jika “Juruselamat” (Messiah) itu dianggap sebagai tuhan,maka Koresh,Daud,Saul,Harun,Elisa dan Solomon juga saudara harus anggap tuhan kerana mereka juga adalah Messiah dalam Perjanjian Lama.

03 – Hebrew 1:8
“Tetapi tentang Anak Ia berkata: “Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.”

Kitab Hebrew walau tidak diketahui siapa penulisnya,namun penulis tidak menyatakan pun dalam ayat tersebut bahawa Jesus adalah tuhan bahkan disitu ada kemusykilan kerana dalam Hebrew 1:5 yang menyebut “Aku akan menjadi Bapanya dan ia akan menjadi anak-Ku?” merujuk Perjanjian Allah kepada Daud dalam 1 Chronicles 17:13 dan 2 Samuel 7:14 yang mana Muwarikh secara harafiah/zahir menyalin nubuat Nabi Natan yang tercantum dalam 2 Samuel 7:14 dan “Anak” disini merujuk Daud dan keturunan anak seterusnya iaitu Solomon.

Kemudian pada ayat Hebrew 1:6 pula menyatakan,
“Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: “Semua malaikat Allah harus menyembah Dia.”

Siapakah anak sulung tersebut??? Bible menjawab,
“Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku,anak-Ku yang sulung.”
[Exodus 4:22]

Jadi “anak” yang dimaksudkan dalam Hebrew 1:8 adalah DAUD kerana “anak” yang diturunkan ke dunia ialah anak sulung (Israel @ Jacob pbuh) manakala anak yang dibicarakan dari keturunan Jacob menduduki takhta Allah menjadi raja ialah Daud pbuh. Dan ini dikuatkan lagi dalam ayat seterusnya (Hebrew 1:9) yang mana Daud diurapi dengan minyak (1 Samuel 16:12-13 / 2 Samuel 5:1-5 dan Psalm 2:2).

Jadi Hebrew 1:8 ini tidak dituju kepada Jesus Christ pbuh.

04 – Romans 1:2-4
Tidak ada masalah jika Romans 1:2-4 merujuk Jesus adalah manusia TANPA KEILAHIAN kerana dalam ayat tersebut tidak menyatakan bahawa Jesus adalah manusia dan tuhan dalam masa yang sama. Tetapi malangnya jika ayat ini dipakai untuk merujuk bahawa Jesus bangkit dari kematian,maka ini bercanggah dengan surat Paul yang lain iaitu dalam Hebrew 5:6-8 yang mana menerangkan bahawa Bapa mendengar doa Jesus dan menyelamatkan Jesus dari kematian. Mari kita baca ayat tersebut :

“Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain: “Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek.”Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita-Nya.”
[Hebrew 5:6-8]

Jika anda katakan bahawa ayat tersebut dimaksudkan dengan kehidupan kembali dari kematian setelah penyaliban,sepatutnya ayat tersebut harus mengatakan “Dia telah mengalahkan kerajaan Maut..”. Dan juga jika ayat tersebut dimaksudkan kehidupan kembali dari kematian,maka akan timbul beberapa kemusykilan persoalan :
– Siapakah yang menghidupkan Jesus,Bapa atau dirinya sendiri??
– Jika dirinya sendiri yang menghidupkan dirinya sendiri,mengapa Hebrew 5:7 mengatakan Bapa yang sanggup menyelamatkan dirinya???
– Jika Bapa yang menghidupkan dirinya sendiri,maka bagaimana Jesus yang dianggap tuhan boleh dihidupkan oleh suatu kuasa yang lain sedangkan Jesus dianggap 100% ilahiyyah beserta 100% manusiawi??

Saya berikan Exegess yang menjelaskan Romans 1:2-4 dengan kaitan perikop ayat yang lain :
“During his earthly life Jesus was addressed as rabbi and was regarded as a prophet. Some of his words, too, place him in the category of sage. A title of respect for a rabbi would be “my Lord.” Already before Easter his followers, impressed by his authority, would mean something more than usual when they addressed him as “my Lord.”…. it is unlikely that the title “Son of David” was ascribed to him or accepted by him during his earthly ministry. “Son of God,” in former times a title of the Hebrew kings (Psalms 2:7), was first adopted in the post-Easter church as an equivalent of Messiah and had no metaphysical connotations (Romans 1:4). Jesus was conscious of a unique filial relationship with God, but it is uncertain whether the Father/Son language (Mark 18:32; Matt. 11:25-27 par.; John passim) goes back to Jesus himself”.
[Grolier’s encyclopedia, under the heading “Jesus Christ”]

Jesus hanya menggelarkan dirinya “Anak Allah” sebanyak 2 kali dan Jesus menggelarkan dirinya “Anak Manusia” sebanyak 81 kali. Dalam gaya bahasa Siryaniyyah,”Anak Allah” merujuk persamaan sebagai “Hamba Allah” dalam gaya bahasa Semitic Arabic (Firdaws Al-Arab) dan gaya bahasa Arabic Hijaziyyah. Dalam Oxford Dictionary of the Jewish Religion menjelaskan bahawa gelaran “Anak Allah” adalah Metaphor. Ini kerana bukan Jesus sahaja yang dikatakan Anak Allah tetapi :
– Efraim adalah Anak Allah (Jeremiah 31:9)
– Israel juga Anak Allah (Exodus 4:22 dan Hosea 1:10)
– Malaikat juga Anak2 Allah (Job 1:6-7)
– Solomon juga Anak Allah (2 Samuel 8:13-14)
– dan Daud juga Anak Allah (Psalm 89:26-27)

Jika “Anak Allah” adalah merujuk Allah sendiri,maka berapa ramai menjadi Tuhan??

05 – 1 John 4:2-3
Okay baik…mari kita baca :
“Demikianlah kita mengenal Roh Allah: setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia.”
[1 John 4:2-3]

Ayat ini tidak menunjukkan bahawa Jesus adalah manusia dan tuhan pada masa yang sama kerana maksud ayat tersebut adalah Nubuwwah Jesus yang di datangkan dari Allah. Jadi sesiapa yang tidak percaya Jesus adalah Utusan Allah yang benar diutuskan oleh Allah,maka mereka itu adalah Anti-Kristus (Ingkar tidak beriman Nubuwwah Jesus). Mereka yang tidak percaya itu bukanlah datang dari kehendak tuhan tetapi mengikuti jejak Iblis dan mereka (yang tidak percaya Jesus sebagai Utusan Allah) telah pun ada di dunia ini. Seperti contoh orang-orang Judah Israel yang sehingga kini tidak pernah beriman Jesus adalah Nabi yang benar dari Tuhan melainkan menuduh baginda (Jesus) sebagai Nabi Palsu dan Messiah Palsu.

06 – John 8:58
Mari kita baca,
“”Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.”
[John 8:58]

Apakah Jesus Chrit pbuh sahaja yang berkata demikian dalam New Testament???….TIDAK…!!! Bahkan para Nabi dalam Old Testament juga ada menyatakan hal yang sama yang mana ianya merujuk kewujudan awal para Nabi. Mari kita baca,

Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya:”Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.”
[Jeremiah 1:4-5]
– apakah Jeremiah adalah tuhan???

“Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada.Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air.Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir;sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama.Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana…”
[Proverb 8:23-27]
– apakah Solomon juga tuhan???

“dari Abdurrazaq R.A yang diterimanya dari Jabir R.A, bahawa Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW,”Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apakah yang mula-mula sekali Allah jadikan?”.Rasulullah SAW menjawab : “Sesungguhnya sebelum langit dan bumi diciptakan,Allah ciptakan nur Nabimu.”
[Hadith Sahih Bukhari dan Muslim]
– apakah Muhammad SAW adalah tuhan???

Berikut adalah kenyataan dari Muslim Apologetic – Dr.Laurence Brown :
“Consequently, Prophet Jesus’ statement, “Before Abraham was, I am,” cannot be used as evidence of his divinity. Within the context of John 8:54-58, Jesus is purported to have spoken about God’s knowledge of His prophets, which predates the creation of this world.”

07 – Mark 2:1-12 dan Luke 7:48-50
Syntesis Priciple Mark 2:8-12 dinyatakan dalam Mark 2:10,Matthew 6:9-15,Act 3:13 dan Act 2:22 yang mana Jesus dimuliakan oleh Allah dan diutuskan oleh Allah sebagai Nabi dengan Fadhil Nubuwwah untuk mengampuni dosa orang lain. Jadi Fadhil Nubuwwah Jesus yang Allah berikan kepada baginda (Jesus Christ pbuh) membuktikan baginda adalah Nabi BUKAN sebagai Tuhan.

Jika ada kuasa mengampuni seseorang itu di anggap sebagai Tuhan,maka anak murid Jesus (Hawariyun) juga Kristian harus anggap sebagai Tuhan kerana Jesus sendiri katakan bahawa mereka yang mengampuni dosa orang lain,maka dosa orang itu akan di ampuni (John 20:22-23). Saya bacakan ayatnya disini :

“Dan sesudah berkata demikian,dia mengembusi mereka dan berkata: “Terimalah Roh Kudus. JIKALAU KAMU MENGAMPUNI DOSA ORANG,DOSANYA DIAMPUNI dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada”.”
[John 20:22-23]
– Saya ingin bertanya kepada saudara dan semua sahabat Kristian. Dari ayat di atas,apakah anak murid Jesus adalah tuhan???

08 – John 19:41 dan John 19:28
Sememangnya dua ayat di atas ini bukti bahawa fitrah insaniyyah Jesus yang jelas menunjukkan dirinya adalah benar-benar manusia bahkan ada beberapa lagi bukti menjadi sokongan kepada dua ayat di atas membuktikan bahawa Jesus benar-benar manusia yang di utuskan hanya sebagai Nabi wa Rasul BUKAN tuhan dan BUKAN manusiawi bersama ketuhanan dalam masa serentak :
* Jesus makan ikan goreng (Luke 24:41-43)
* Jesus adalah seorang Nabi dan Hamba Allah
(Luke 7:16 / Luke 24:19 / John 6:14 / John 7:40 / Matthew 21:11 / Matthew 21:46 / Matthew 13:57 / Matthew 15:24 / Acts 3:13 / Acts 3:26 dan Acts 4:27)
* Jesus berdoa kepada tuhan
(Matthew 6:9-12 / Matthew 26:39 / John 17:3-26 dan Matthew 14:23)
* Jesus tidak tahu bila Hari Kiamat (Matthew 24:36 dan Mark 13:32)
* Jesus tidak tahu bila pohon Ara berbuah
(Mark 11:12-14 dan Matthew 21:18-19)
* Jesus boleh digoda oleh Iblis (Matthew 4:1-11)
* Jesus menafikan dirinya tidak baik melainkan hanya Bapa
(Luke 18:19 dan Mark 10:18)
* Jesus tidak tahu siapa yang memegang jubahnya
(Mark 5:30-31 dan Luke 8:44-46)
* Jesus perlu berdoa kepada Tuhan untuk meminta mukjizat menghidupkan orang mati (John 11:41-44)
* Jesus datang dengan kemuliaan Tuhan BUKAN kemuliaan dari dirinya sendiri
(Matthew 16:27 merujuk Wasilah Al-Udzma)
* Nubuwwah Jesus di utuskan hanya kepada Israel (Matthew 15:24 / Matthew 10:5-6 dan Acts 13:23)
* Peter dan Jesus mendengar suara tuhan (Matthew 17:4-6)
* Jesus ketakutan melihat malaikat (Luke 22:43-45)
* Jesus sedih, gentar dan terasa seakan mati (Matthew 26:37-38)
* Jesus memohon keampunan kepada Bapa untuk dua orang pesalah di kiri kanan baginda sewaktu disalibkan (Luke 23:34)
* Jesus mengadili bukan kehendak sendiri melainkan perintah Bapa (John 5:30)
* Jesus dilahirkan oleh wanita (Luke 1:31-33)
* Jesus dan Hawariyyun adalah muslim (Luke 6:40)
* Jesus makan dan baginda makan tidak cuci tangan (Matthew 15:1-11)
* Jesus hanya mampu mengelak apabila dibaling batu oleh orang Judah yang ingkar (John 10:31-32)
* Jesus minta diselawatkan (Matthew 23:39 / Matthew 21:9 / Luke 13:35 dan John 12:13)
* Jesus memohon keberkatan kepada tuhan (Mark 6:41)

Dari semua ini jelas menunjukkan bahawa Jesus Christ pbuh adalah manusia yang dilantik menjadi Nabi wa Rasul. Jelas baginda (Jesus) BUKAN Tuhan dan BUKAN tuhan bersama manusiawi dalam masa serentak!

SH berkata,
Kepercayaan bahawa Yesus adalah Allah dan manusia serentak merupakan salah satu asas kepercayaan yang sangat penting. Rasul Paulus menulis bahawa seseorang perlu mengaku keilahian Yesus sebagai syarat penyelamatan (Roma 10:9), dan Yohanes juga memberi amaran kepada mereka yang menafikan kemanusiaan Kristus sebagai golongan yang mengajar doktrin anti-Kristus (2 Yoahnes 1:7).

MAB response :
01 – Mari kita baca,
“Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.”
[Romans 10:9]
– ayat asli (Koine Greek) menyebut “Kyrion” (Κύριον) yang merujuk “Tuan” atau “Penguasa” atau “Pemimpin” atau “Guru” atau “Pengelola” atau “Raja”. Jadi ayat ini (Romans 10:9) tidak membuktikan Jesus Christ pbuh adalah tuhan. Walau Paul banyak menyeleweng ajaran-ajaran Jesus,namun nampaknya banyak ayat dalam surat-surat Paul tidak merujuk Jesus itu adalah tuhan secara mutlak.

Maksud ayat tersebut ialah percaya dan menjadikan Jesus sebagai “perantara” manusia dengan tuhan dan ini sesuai dengan Nabi wa Rasul kerana Nabi adalah perantara manusia dengan tuhan dan sebagai ketua/guru/pengelola/pemimpin/tuan/penguasa yang harus di ikuti segala ajarannya kerana Nabi adalah memegang mandat tertinggi membawa risalah ajaran tuhan. Kita ikutinya dan beriman kepadanya dia merupakan Utusan Allah,maka kita akan selamat. Jadi ayat ini jelas menunjukkan Jesus adalah Nabi BUKAN Tuhan.

02 – Sesiapa yang mengingkari Nubuwwah Jesus Christ pbuh,layak menjadi Anti-Kristus seperti mana orang-orang Judah yang menafikan Nubuwwah Jesus dan mengatakan Jesus adalah Nabi dan Messiah Palsu (2 John 1:17). Bahkan dalam 1 John 2:21-24 diterangkan bahawa sesiapa yang menyangkal Jesus,maka sekaligus menyangkal Bapa. Ini sama seperti dalam Islam yang mana sesiapa yang menolak Nabi,maka secara langsung menolak Tuhan sekaligus jatuh kafir kerana apabila kita tolak Utusan yang dipilih Tuhan,maka secara tidak langsung kita juga tidak percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Nabi merupakan Rukun Iman Ketiga.

03 – Saudara berkata bahawa konsep Jesus adalah manusia dan tuhan serentak adalah antara asas kepercayaan yang amat penting namun malangnya asas kepercayaan ini TIDAK PERNAH JESUS AJARKAN dalam mana-mana dalil Bible.

SH berkata,
Allah Tritunggal di dalam Alkitab adalah abadi, dan peribadi Tritunggal yang Kedua, Allah Anak, menjadi manusia di dalam satu detik masa (Lukas 1:35; Ibrani 1:5). Allah Anak menambahkan fitrah manusia yang tidak berdosa kepada keilahian-Nya. Penjelmaan Yesus Kristus sebagai manusia (Yohanes 1:1, 14) sesuatu yang sangat nyata. Ibrani 2:17 menjelaskan mengapa Yesus sebagai perlu menjelma sebagai manusia juga: “Hal ini bererti Dia harus menjadi seperti saudara-saudara-Nya dalam segala hal. Dengan demikian Dia dapat menjadi Imam Agung yang setia dan berbelas kasihan. Dengan pelayanan-Nya itu dosa manusia dapat diampunkan.” Anak Allah menjadi manusia untuk menebus mereka yang hidup di bawah Taurat (Galatia 4:4–5).

MAB response :
01 – Berkenaan dengan Trinity,telah saya jawab disini :
– https://muslim-apologetic-borneo.com/menjawab-isadanislam-benarkah-isa-al-masih-adalah-tuhan/
– https://muslim-apologetic-borneo.com/rebuttal-to-sabda-harian-doktrin-tritunggal/
– https://muslim-apologetic-borneo.com/rebuttal-to-kristian-menjawab-tritunggal/
– https://muslim-apologetic-borneo.com/response-to-sabda-harian-siapakah-allah-menurut-alkitab/

02 – Memandangkan saudara mengatakan bahawa Trinity itu adalah abadi….okay baik…ingin saya bertanya satu soalan sahaja :
* Semasa Oknum Anak mati disalib,Oknum Bapa di syurga mati atau tidak?
(A) MATI
(B) TIDAK MATI

Jika kamu jawab MATI,jadi siapakah yang meninggalkan tubuh Jesus semasa penyaliban (Matthew 27:46)???.

Jika kamu jawab TIDAK MATI,maka kamu setuju bahawa penebusan dosa adalah dusta kerana tidak mungkin dosa warisan manusia akan terhapus hanya melalui tubuh manusiawi. Apa guna Tuhan menjelma jadi manusia (John 1:1) lalu memimjam rupa manusia (Phillipian 2:7) turun ke bumi jika akhirnya yang menebus dosa hanya tubuh manusiawi yang kosong tanpa peribadi ilahiyyah.

03 – Luke 1:35 tidak mengatakan bahawa Tuhan Anak menjadi manusia tetapi dalam ayat tersebut mengatakan bahawa malaikat datang kepada Maryam dan berkata bahawa kuasa Tuhan akan menaungi anak itu dan anak yang dilahirkan itu adalah Anak Tuhan.

Seperti yang saya katakan sebelum ini,Dalam gaya bahasa Siryaniyyah,”Anak Allah” merujuk persamaan sebagai “Hamba Allah” dalam gaya bahasa Semitic Arabic (Firdaws Al-Arab) dan gaya bahasa Arabic Hijaziyyah. Dalam Oxford Dictionary of the Jewish Religion menjelaskan bahawa gelaran “Anak Allah” adalah Metaphor. Jadi ayat ini tidak mendukung bahawa Jesus adalah Tuhan Oknum Anak. Jika saudara ingin jadikan ayat ini mendukung Jesus adalah Tuhan Oknum Anak,maka saudara harus juga jadikan Efraim,Israel,Malaikat,Solomon,Ezra dan Daud juga adalah Tuhan Oknum Anak kerana mereka juga di panggil “Anak Allah”. Setuju?

04 – Berkenaan dengan John 1:1-14,dalam bahasa Aslinya iaitu Koine Greek dan Aramaic Syriac tidak menggunakan sistem huruf besar. Perkataan “G” pada “God” di rangkap penggunaan ayat awal adalah sahih kerana ianya merujuk pengkhususan kepada God Almiqhty (Tuhan Yang Satu itu sendiri) dan kerana ayatnya dalam bahasa Koine Greek menyebut “Ho Theos” (Accusative). Tetapi apabila pada rangkap penggunaan akhir yang disebut sebagai “Ton Theos” (dalam Koine Greek),mengapa “G” pada “God” dihuruf besarkan lagi sedangkan ianya merujuk relatif???. Seperti contoh Exodus 7:1,
“And the Lord said unto Moses, See, I have made thee God to Pharaoh…”

– Exodus 7:1 disalin kembali dalam Koine Greek dari Hebrew berbunyi “Theon”….Jadi, jika perkataan “and the word was God” yang mana “G” pada “God” dihuruf besarkan (sedangkan terjemahan asli dalam Koine Greek merujuk “Ton Theos” = “god”) dianggap khusus firman itu sebagai tuhan,maka Musa dalam Exodus 7:1 juga Kristian harus anggap sebagai tuhan kerana dsitu lebih jelas penggunaan pengkhususan (“Theon”) bahkan itu dari firman Tuhan sendiri kepadanya (Musa Alaihissalam)…setuju?

Jika ini benar seperti dakwaan saudara dan kristian yang lain bahawa dalil John 1:1 merujuk bukti kononnya Jesus adalah tuhan,maka ini akan bercanggah dengan Exodus 7:1 yang mana kalimat Torah ditulis dalam Koine Greek (Pentateuch) iaitu “Theon” yang bermaksud “God” (Capital “G”). Jadi jika saudara ingin katakan Firman itu adalah Tuhan (sebenarnya ditulis ton theos BUKAN Ho Theos),maka saudara juga harus setuju bahawa Moses adalah Tuhan dalam Exodus 7:1.

Untuk lebih detail penjelasan kesalahan John 1:1-14,boleh rujuk disini :
– https://muslim-apologetic-borneo.com/eesa-al-masih-alaihissalam-ibni-maryam-bukan-tuhan-dalam-bible/

05 – Mari kita baca Hebrew 2:17,
“Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia menjadi Imam Besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa.”
[Hebrew 2:17]

di mana ayat disitu ada mengatakan Jesus menjelma jadi manusia?…saudaraku,mohon jangan menghalalkan cara dengan pendustaan semata-mata untuk membenarkan sesuatu yang jelas salah dan sesat!

06 – Mari kita baca Galatian 4:4-5,
“Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.”
[Galatian 4:4-5]

dimana ayat disitu memberitahu bahawa Anak Allah menjadi manusia untuk menebus mereka yang hidup di bawah Taurat???…Ayat disitu memberitahu bahawa Allah mengutuskan Anak-Nya (Mutasyabihat Siryaniyyah “Allah mengutus Hamba-Nya) kepada Bani Israel (Acts 13:23 / Matthew 15:24 dan Matthew 10:5-6),lahir dari seorang wanita manusia untuk menggenapi (dengan kata mutasyabihah “menakluki”) syariat hukum Torah agar bani Israel dapat ikuti kembali ajaran Tuhan 9Matthew 5;17-20 / Matthew 19:16-21 / Luke 18:19-22 dan Mark 10:18-21). Jika mereka ikuti ajaran Jesus,maka mereka adalah orang yang dibimbing dalam jalan kebenaran oleh Ruh Kudus sekaligus di redhai oleh Allah sebagai anak Allah (Romans 8:14).

Jika ini pun saudara sanggup memutar belit untuk tegakkan sesuatu yang salah,maka saudara tidak akan menemui kebenaran yang memerdekakan saudara dari kekufuran (John 8:31-32)

SH berkata,
Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah. Walaupun Dia menjadi manusia, Dia tidak pernah memansuhkan keilahian-Nya (rujuk Lukas 6:5, 8). Ia juga benar bahawa setelah Dia menjelma sebagai manusia, Allah Anak tidak memansuhkan kemanusiaan-Nya. Seperti yang ditulis oleh rasul Paulus, “…kerana hanya ada satu Allah dan hanya ada satu yang dapat memimpin manusia kepada Allah, iaitu Kristus Yesus yang datang ke bumi sebagai manusia” (1 Timotius 2:5).

MAB response :
01 – Okay baik……Saya ingin bertanya tujuh (07) soalan :

01* Saudara mengakui dan percaya bahawa Jesus adalah Tuhan dan manusia serentak. Jadi semasa Jesus sedang makan ikan goreng (Luke 24:41-43) menunjukkan bahagian manusiawinya,dimanakah bahagian ilahiyyahnya ketika itu???
02* Jika benar Jesus adalah tuhan dan manusia serentak,mengapa Jesus tidak tahu bila terjadinya Hari Kiamat (Matthew 24:36 dan Mark 13:32)?? Apakah bahagian manusiawinya lebih dominian daripada bahagian ilahiyyahnya sedangkan Kristian percaya Jesus adalah sepenuh manusiawi dan sepenuh ilahiyyah??
03* Semasa Jesus berdoa kepada Bapa dalam Luke 22:43-45,Jesus ketakutan apabila melihat malaikat. Jika Jesus adalah tuhan dan manusia serentak,bagaimana Jesus boleh ketakutan melihat malaikat sedangkan dalam dirinya ada bahagian ketuhanan??
04* Apakah gelas yang penuh dengan air boleh menjadi gelas kosong pada masa yang sama?
05*Apakah Tuhan Yang Maha Bijaksana boleh menjadi bodoh pada masa yang sama?
06*Apakah Tuhan Yang Maha Kekal Abadi boleh mati pada masa yang sama?
07*Apakah Tuhan Yang Maha Mengetahui boleh terbatas pengetahuan pada masa
yang sama?

02 – Berkenaan dengan Luke 6:5,disitu menunjukkan bahawa Jesus membenarkan murid-muridnya untuk mengambil beberapa buah jagung makan sebab mereka lapar. Orang-orang Yahudi terkejut hal tersebut dan Jesus memberikan kepada mereka contoh bagaimana Daud membenarkan para sahabatnya makan roti suci walaupun ia tidak dibenarkan. Jadi disitu maksud ayat “Anak Manusia adalah tuan kepada Hari Sabbath”. Ini suda berkenaan usul fiqh dalam Hukum Torah. Jesus datang pada dasarnya menyesuaikan Undang-undang untuk menjadi lebih baik sesuai dgn situasi.

Kita harus ingat bahawa Jesus telah diberikan segala kuasa dalam ajaran syariat (Matthew 28:18) memecahkan Sabbath dengan izin dan kehendak Allah. Oleh itu, ini adalah hanya gelaran kehormat untuk menandakan bahawa kuasa diberikan kepada dia dalam pembawaan syariat menggenapi Hukum Torah. Dan anda harus faham,tidak ada mana-mana orang Yahudi menuduh Jesus mengaku tuhan dalam ayat ini tidak seperti mana dalam John 10:30-33. Jadi jika mahu kata Jesus adalah tuhan kerana kononnya dia adalah “Lord of Sabbath”,maka anda harus juga katakan bahawa Daud juga adalah tuhan sebab Daud juga adalah “Lord of Sabbath” (Levitus 24:6-9,Leviticus 22:11 dan 1 Samuel 21:4).

03 – Mari kita baca 1 Timothy 2:5,
“Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.”
[1 Timothy 2:5]

Ayat ini tidak mengatakan “Jesus menjadi manusia” tetapi seperti saya katakan sebelum ini dalam penjelasan ayat Romans 10:9,ayat ini membawa maksud percaya kepada Tuhan yang satu dan menjadikan Jesus sebagai “perantara” manusia dengan tuhan dan ini sesuai dengan Nabi wa Rasul kerana Nabi adalah perantara manusia dengan tuhan dan sebagai ketua/guru/pengelola/pemimpin/tuan/penguasa yang harus di ikuti segala ajarannya kerana Nabi adalah memegang mandat tertinggi membawa risalah ajaran tuhan. Kita ikutinya dan beriman kepadanya dia merupakan Utusan Allah,maka kita akan selamat. Jadi ayat ini jelas menunjukkan Jesus adalah Nabi BUKAN Tuhan.

SH berkata,
Yesus bukan setengah ilahi dan setengah manusia. Disebaliknya, Dia adalah Theanthropos, Allah-manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah Peribadi ilahi yang abadi, yang senantiasa memiliki dua fitrah yang berbeza tetapi tidak boleh dipisahkan: satunya ilahi dan satunya manusia.

MAB response :
Tidak ada dalil dalam Bible mengatakan bahawa Jesus sepenuh ilahiyyah dan sepenuh manusiawi. Jika ada,sila kemukakan dan saya bersiap murtad jika ada dalil dalam semua versi Bible ada mengatakan dari lisan sabda Jesus Christ pbuh sendiri ATAU firman Allah (Bapa) ada mengatakan bahawa Jesus Christ pbuh adalah manusia sepenuhnya dan ilahiyyah sepenuhnya.

Konsep Tuhan menjadi manusia adalah Anthropomorphism yang mana ianya merupakan doktrin Pagan Musyrikin yang menganggap Tuhan menjadi makhluk seperti menjelma jadi binatang atau manusia atau apa sahaja dalam masa yang sama secara serentak yang mana bahagian ketuhanan masih kekal adanya bersama dengan bahagian ‘Vise-Versa’nya (Nauzubillah min zaalik! Maha Suci Allah dari semua itu). Dia sememangnya Maha Kuasa dan boleh lakukan apa sahaja tetapi Dia tidak akan lakukan sesuatu yang melanggari Sifadh Ilahiyyah-Nya dan Sunnatullah-Nya.

Boleh rujuk disini bukti doktrin Anthropomorphism merupakan idealogy Paganism Musyrikin dan Kristian antara agama yang mengambil idealogy ini :
– https://www.cairn-int.info/article-E_RHR_2273_0283–the-body-of-god-in-ancient-rabbinic.htm
– http://leveltruth.com/books/TRANSLATIONS/MISGODED%20IN%20ENGLISH%20PDF.pdf
– https://www.islamreligion.com/ebooks/Did-God-Become-Man.pdf

Bible sendiri menafikan bahawa bahagian keTuhanan tidak akan bersama dengan bahagian manusiawi secara serentak :
“Allah bukanlah manusia sehingga Dia berdusta bukan anak manusia sehingga Dia menyesal. Masakan Dia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya?”
[Numbers 23:19]

“Bahwasanya Aku ALLAH,tidak berubah dan kamu bani Yakub,tidak akan lenyap.”
[Malachi 3:6]

“Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna,datangnya dari atas diturunkan dari Bapa segala terang,pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.”
[James 1:17]

KESIMPULAN
TIDAK ADA SATU DALIL dalam semua versi Bible baik dari lisan sabda Jesus mahupun firman Bapa sendiri ada menyatakan bahawa Jesus Christ pbuh adalah tuhan dan manusia serentak. Setelah kita jawab kesemuanya,jelas membuktikan bahawa Jesus Christ pbuh adalah manusia yang dilantik utuskan sebagai Nabi wa Rasul BUKAN sebagai Tuhan dan BUKAN memiliki ketuhanan bersama manusiawi secara serentak.

Jesus mengatakan ini kepada orang yang mengaku dari lisan sahaja mengikuti dia tetapi sebenarnya tidak memahami apa yang Jesus ajarkan :
“Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka; karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti.”
[Matthew 13:13]

pesan Eesa Al-Masih Alaihissalam @ Jesus Christ :
“Jikalau kamu tetap dalam sabdaku,kamu benar-benar adalah muridku.dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.”
[John 8:31-32]
– memerdekakan anda dari kekufuran…

pesan Rasullullah Muhammad SAW,
“Terimalah kenyataan itu walau ianya pahit…”

Firman Allah Azza’Wa’Jalla – Tuhan Yang Maha Esa :
“Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.”
[Al-Isra 17:81]

“Tiada tuhan selain Allah,Muhammad dan Eesa Al-Masih adalah Utusan Allah serta Jibrail Sayyid Malak Al-Qhuwaan adalah Ruhul Quddus…”