Skip to content

Rebuttal To Sabda Harian – “Jika Jesus Itu Allah,mengapa Pula Dia Berdoa Kepada Allah?Adakah Jesus Berdoa Kepada Dirinya Sendiri?”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Pada 12 September 2019,pengarang Sabda Harian telah membuat satu artikel yang bertajuk “Jika Jesus itu Allah,mengapa pula dia berdoa kepada Allah?Adakah Jesus berdoa kepada dirinya sendiri?”. Artikel dari beliau tersebut boleh lihat disini :
– https://sabdaharian.com/jika-yesus-itu-allah-mengapa-pula-dia-berdoa-kepada-allah-adakah-yesus-berdoa-kepada-diri-nya-sendiri/

Sebenarnya artikel dari Sabda Harian ini merupakan artikel kedua dari artikel ini :
– http://sabdaharian.com/bukankah-yesus-allah-kalau-dia-allah-kepada-siapakah-dia-berdoa/

Dan saya telah menjawab artikel tersebut disini :
– https://muslim-apologetic-borneo.com/menjawab-sabda-harian-kalau-jesus-ialah-tuhandengan-siapakah-dia-berdoa/

Walau bagaimanapun,disini kita tetap berikan bantahan maklumblas kepada artikel barunya tersebut. Semoga bermanfaat~

SH berkata,
Seringkali golongan yang menuhankan manusia juga mereka yang menafikan keilahian Yesus Kristus. Salah satu tohmahan mereka yang biasa ditujukan adalah, “Kalau kamu menyatakan bahawa Yesus itu Allah, kepada siapa pula Dia berdoa? Bukankah itu sesuatu yang tidak masuk akal?”

MAB response :
Siapakah golongan yang menuhankan manusia yang saudara maksudkan itu?? JIKA saudara maksudkan adalah muslim,siapakah manusia yang kami jadikan sebagai tuhan???

SH berkata,
Orang yang munasabah dan waras akan berhenti sejenak untuk memikirkan soalan tersebut. Untuk memahami situasi yang unik ini, kita perlu berdasarkan apa yang diajar di dalam Alkitab. Orang Kristian percaya bahawa Yesus itu Allah yang menjelma sebagai manusia, lalu dia berdoa kepada Bapa-Nya di syurga. Ini kerana Bapa dan Anak memiliki hubungan kekal sebelum Yesus dijadikan insan.

MAB response :
Benar! orang yang beraqal waras pasti akan berfikir soalan tersebut dan pasti akan berfikir bagaimana seseorang yang di anggap tuhan boleh berdoa kepada Entiti Maha Kuasa yang lain sedangkan dirinya adalah tuhan (jika benar dia adalah tuhan).

Bible tidak pernah mengajar bahawa Jesus adalah tuhan dan Bible tidak pernah mengajar bahawa Jesus adalah tuhan yang menjelma jadi manusia bahkan Bible tidak pernah mengajar Jesus adalah sepenuh ilahi dan sepenuh manusiawi. Jika ada,sila kemukakan dalil dari firman Bapa (Tuhan) dan dari lisan sabda Jesus sendiri BUKAN dari tulisan yang tidak dikenali apatah lagi tulisan yang datang dari orang yang tidak pernah menemui Jesus Christ pbuh.

Saudara mengatakan bahawa Tuhan Oknum Anak yang menjelma jadi manusia dan memiliki hubungan yang kekal dengan Bapa sebelum Jesus dijadikan insan namun saudara lupa bahawa menurut kepercayaan Kristian itu sendiri,Jesus setelah menjelma jadi manusia juga memiliki sepenuh ilahiyyah (ketuhanan). Jadi seharusnya Jesus tidak perlu memohon doa kepada Bapa sebab dirinya juga adalah tuhan menurut konsep kepercayaan kamu. Jadi disini terlihat ada percanggahan dalam kemusykilan terhadap doktrin kepercayaan Kristian.

SH berkata,
Yohanes 5:19-27 menerangkan situasi tersebut, terutamanya di dalam Yohanes 5:23 sewaktu Yesus mengajar tentang Bapa telah menghantar Anak (rujuk juga kepada Yohanes 15:10).

MAB response :
01 – Berkenaan konteks sebenar John 5:19-31 telah saya jawab dan terangkan disini :
– https://muslim-apologetic-borneo.com/rebuttal-to-sabda-harian-jesus-bukan-sekadar-nabi/

Dalam artikel saudara sebelumnya,saudara menggunakan dalil John 5:19-27 untuk membenarkan ketuhanan Jesus bahawa kononnya Jesus adalah kebangkitan dan hidup. Saudara boleh lihat artikel saudara disini :
– http://sabdaharian.com/yesus-bukan-sekadar-nabi/
(semua hujah dalam artikel saudara ini telah saya runtuhkan)

Namun disini,saudara menggunakan konteks dalil yang sama untuk membenarkan Jesus berdoa kepada Bapa-Nya di syurga disebabkan alasannya Bapa dan Anak memiliki hubungan kekal sebelum Yesus dijadikan insan. Ini sekaligus menampakkan kesalahan dalam tafsiran Kekristinian itu sendiri. Tidak mungkin satu makna ayat membawa dua atau lebih maksud yang dibawa oleh ayat tersebut sehingga menampakkan kekeliruan kepercayaan dalam Kekristinian itu sendiri.

02 – Maksud “Bapa telah menghantar Anak” dalam John 5:23 ialah Tuhan mengutus Jesus sebagai Nabi dan Rasul kepada bani Israel untuk membawa risalah syariat ajaran Tuhan.

mari kita baca konteks ayat bermula John 5:19 :
“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.”
[John 5:19]

dari sini jelas bahawa Jesus tidak dapat melaksanakan sesuatu melalui kehendak dirinya sendiri. Jika dia adalah tuhan,maka pasti dia tidak akan mengatakan demikian kerana tuhan tidak akan terikat dengan mana-mana syarat atau siatusi atau dari perintah entiti lain. Dan ayat itu juga menjelaskan bahawa apa yang di ajarkan oleh Bapa,maka itu jugalah diajarkan oleh Nabi. Tuhan mengajar “Jangan mencuri”,maka Nabi akan sampaikan ajaran dan laksanakan larangan jangan mencuri.

ayat seterusnya,
“Sebab Bapa mengasihi Anak dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.”
[John 5:20]

Pastinya Tuhan mengasihi para Utusan-Nya dan Dia ajarkan segala sesuatu syariat ajaran agama kepada para Utusan-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia sehinggakan sesuatu yang tidak boleh diterima oleh aqli manusia,tetap diperintahkan oleh Tuhan kepada Utusan-Nya untuk diajarkan kepada manusia.

ayat seterusnya lagi,
“Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya.”
[John 5:21]

Seperti para Nabi yang lain….Jesus apabila menyampaikan dakwah aqeedah,baginda akan menyampaikan secara Lisan Mutasyabihah Siryaniyyah. Ayat itu bukan merujuk menghidup dan mematikan manusia tetapi ayat itu merujuk hidayah yang mana Allah berikan hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya. Sesiapa yang mendapat hidayah,maka dia adalah orang yang bertaqwa (hidup) dan sesiapa yang ingkar,maka dia adalah orang yang kafir (mati). Sama halnya dengan Utusan Allah yang mana Jesus menyampaikan peringatan dakwah dan ajaran tuhan kepada sesiapa yang ikutinya. Sesispa yang ikuti ajaran baginda (Jesus Christ pbuh),maka mereka adalah orang yang dikehendaki oleh Jesus Christ pbuh.

Jika ayat tersebut merujuk “menghidupkan dan mematikan manusia” secara zahir (memberi dan mengambil nyawa manusia),maka apa kaitan dengan menghormati Bapa dan Anak dalam ayat seterusnya (John 5:23)???..sebab itu harus baca konteks agar faham mesej sebenar Jesus Christ pbuh.

Kita baca lagi ayat seterusnya,
“Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,”
[John 5:22]
– ayat ini merujuk kepada amanah Nubuwwah Jesus Christ pbuh untuk mengendalikan penyampaian syariat ajaran agama dari tuhan mana ajaran Mahmudah dan mana ajaran Mazmumah.

kita teruskan pembacaan ayat seterusnya,
“supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia.”
[John 5:23]

Nah! dari ayat sebelumnya menyampaikan maksud dari ayat 19-22,semua itu merujuk suruhan ikutan segala syariat ajaran agama dari Tuhan yang diberikan tugas kepada Nabi. Apa yang Tuhan laksanakan,maka Utusan Tuhan juga akan melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi di ayat ke22,amanah syariat ajaran agama yang disampaikan kepada para Nabi untuk manusia mana yang baik dan mana yang buruk disampaikan kepada manusia agar sesiapa yang beriman,mereka akan ikuti Utusan Tuhan itu yang aman secara tidak langsung sama seperti ikuti Tuhan. Apabila kita ikuti segala ajaran Utusan Tuhan yang disampaikan dari Tuhan,makanya itu memberi maksud “kita menghormati Anak dan Bapa”.

Saya berharap saudara belajar memahami Bible dengan keseluruhan prospek BUKAN sekadar melalui telunjuk gereja.

JADI SAYA TIDAK LIHAT SAUDARA DAPAT MENUNJUKKAN JAWAPAN MENGAPA JESUS BERDOA KEPADA BAPA SEDANGKAN JESUS ADALAH TUHAN MENURUT KEPERCAYAAN KRISTIAN!

SH berkata,
Yesus bukan manusia yang dicipta oleh Allah hanya kerana Allah berfirman, “Jadilah!”. Jauh daripada itu, Yesus wujud sebagai Anak Allah sentiasa, sekarang dan selama-lamanya. Dia hanya dilahirkan di Bethlehem dua ribu tahun dahulu sebagai insan untuk memenuhi kehendak Allah yang sempurna.

MAB response :
01 – Saya berikan dalil dalam Bible melalui tulisan Paul itu sendiri bagaimana tulisannya yang mendapat ilham dari Ruh Kudus (seperti dakwaan Kristian) menyokong dalil Quran bahawa Jesus Christ pbuh diciptakan dari Kalimat Allah (Mudhafatul Ilahiyyah) :

“Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.”
[Romans 8:29]

“Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan.”
[Colossians 1:15]

Kata-kata Paul di atas menunjukkan bahawa Jesus Christ pbuh juga diciptakan bahkan kelihatan penulisan Paul di atas berbaur idealogy Arianism. Walau konsep “Wahdahtul Wujud” dalam Arianism berlawanan dengan konsep penciptaan dalam Quran,namun inti yang saya ingin sampaikan disini ialah :
* Ada dalil dalam Bible itu sendiri membuktikan bahawa Jesus juga di cipta yang mana dia merupakan ciptaan pertama sekaligus bercanggah dengan John 1:1 yang memberitahu bahawa Jesus adalah firman (Logos) sedia ada tidak dicipta.
* Meruntuhkan dakwaan Kristian bahawa Jesus adalah tuhan.

dan saya kuatkan lagi dalam dalil Bible yang lain,mari kita baca :
“Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia: Inilah firman dari Amin, Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.”
[Revelation 3:14]

ayat di atas adalah kata-kata Jesus sendiri. Jadi menurut dalil dalam Bible Kristian sendiri melalui lisan Jesus sendiri,dia adalah permulaan dari ciptaan Allah. Ini sekaligus meruntuhkan dakwaan saudara dan Kristian bahawa Jesus adalah tuhan. Bagaimana dia adalah tuhan sedangkan Jesus sendiri kata bahawa dia adalah permulaan dalam ciptaan Allah??. Ini sekaligus bercanggah dengan ayat John 1:1-14 dan Phillipians 2:7-9.

Kita baca lagi ayat dalam Perjanjian Lama :
“Aku mau menceritakan tentang ketetapan TUHAN; Ia berkata kepadaku: “Anak-Ku engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini.”
[Psalm 2:7]

Dalam Hermeneutical Biblical of Israelites,ayat ini merujuk David pbuh. Namun Kristian jadikan ayat ini adalah nubuat untuk Jesus Christ pbuh kerana ianya dikatakan dalam Acts 13:33. Dari tafsiran pun,telah terlihat percanggahan. Jika ayat merujuk kepada Jesus menunjukkan tafsiran Krisian adalah benar,maka ini sekaligus membuktikan bahawa Jesus BUKAN Tuhan dan sedia ada kerana Jesus diperanakkan pada “HARI YANG TELAH DITENTUKAN” (seperti rangkap ayat “Hari ini” dalam Psalm 2:7).

Maka sebab itu datangnya Quran memberitahu hal sebenar bahawa Jesus Christ pbuh bukanlah tuhan tetapi di ciptakan dari Kalimatullah “Kun” menjadi Utusan Allah yang mana ruhnya ditiupkan oleh Ruhul Quddus ke dalam rahim Maryam (An-Nisa 4:171) sekaligus membersihkan fitnah orang Israel bahawa Jesus Christ pbuh BUKANLAH anak zina.

02 – Dalam gaya bahasa Siryaniyyah,”Anak Allah” merujuk persamaan sebagai “Hamba Allah” dalam gaya bahasa Semitic Arabic (Firdaws Al-Arab) dan gaya bahasa Arabic Hijaziyyah. Dalam Oxford Dictionary of the Jewish Religion menjelaskan bahawa gelaran “Anak Allah” adalah Metaphor. Ini kerana bukan Jesus sahaja yang dikatakan Anak Allah tetapi :
– Efraim adalah Anak Allah (Jeremiah 31:9)
– Israel juga Anak Allah (Exodus 4:22 dan Hosea 1:10)
– Malaikat juga Anak2 Allah (Job 1:6-7)
– Solomon juga Anak Allah (2 Samuel 8:13-14)
– dan Daud juga Anak Allah (Psalm 89:26-27)

Jika benar Jesus adalah Anak Allah,maka berapa ramai Anak Allah??. Apakah mereka semua itu adalah tuhan??

SAYA MASIH TIDAK LIHAT DI MANA JAWAPAN SAUDARA MEMBERITAHU BUKTI MENGAPA JESUS BERDOA KEPADA ALLAH SEDANGKAN JESUS ADALAH TUHAN MENURUT KEPERCAYAAN KRISTIAN!

SH berkata,
Petikan Yesaya 9:6 memaklumkan kita bahawa seorang Putera telah dianugerahkan dan seorang Anak dilahirkan. Ketritunggalan Yesus tidak pernah diragu-ragukan ataupun dinafikan, kerana Dia sentiasa menjadi sebahagian daripada hubungan Tritunggal bersama-sama Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tetap wujud tanpa permulaan atau penghabisan, dan ketiga-tiga Peribadi ini bukan bermaksud orang Kristian menyembah tiga Allah, tetapi Allah yang Esa sebagai tiga peribadi. Yesus sendiri mengajar bahawa Dia dan Bapa merupakan satu (Yohanes 10:30). Melalui pengajaran ini, Yesus ingin kita mengetahui bahawa Dia dan Bapa, dan Roh Kudus memiliki peribadi yang sama, inti pati sama, Allah atau keilahiah. Kesemua tiga Peribadi yang sama tara ini adalah Allah, dan ketiga-tiganya sudah dan terus-terusan memiliki hubungan yang kekal.

MAB response :
01 – Memandangkan saudara mengutip dalil dari Isaiah 9:6 yang mana Allah tunaikan Janji-Nya iaitu salah satu utuskan “anak lelaki” dan Kristian (termasuk saudara) maksudkan “anak lelaki” tersebut adalah Jesus Christ. saya ingin bertanya :
– sejak bila Jesus Christ dipanggil “פֶּלֶאיוֹעֵץ” (Peleyoetz)???
– sejak bila Jesus Christ dipanggil “אֲבִי-עַד” (Abi Adh)”???
– sejak bila Jesus Christ dipanggil “אֵלגִּבּוֹר” (El Ghibor)???
– sejak bila Jesus Christ dipanggil “שַׂר-שָׁלוֹם” (Sar Ha Shalom)???

Soalan No.1 – Jika ADA,maka sila kemukakan dalil dan sekaligus bercanggah dengan Matthew 8:21-22 dan John 18:21-23 (syntesis principle Matthew 5:39).

Soalan No.2 – Jika ADA,sila kemukakan dalil dan sekaligus bercanggah dengan
Matthew 23:9 dan Matthew 26:39. Bukankah satu Bida’ah dalam Kekristianian apabila Oknum Anak menyamakan dengan Oknum Bapa (Modalisme)??

Soalan No.3 – Jika ADA,sila kemukakan dalil dan sekaligus bercanggah dengan Matthew 27:46.

Soalan No.4 – Jika ADA,sila kemukakan dalil dan sekaligus bercanggah dengan Matthew 10:34.

Sebenarnya nubuatan Isaiah 9:6 harus dibaca juga melalui syntesis principle dalam Isaiah 8:3,saya bacakan untuk anda :
ג וָאֶקְרַב, אֶל-הַנְּבִיאָה, וַתַּהַר,וַתֵּלֶד בֵּן; {ס} וַיֹּאמֶר יְהוָה, אֵלַי, קְרָאשְׁמוֹ, מַהֵר שָׁלָל חָשׁבַּז.

“And I went unto the prophetess and she conceived and bore a son.Then said the LORD unto me: ‘Call his name Maher-shalal-hash-baz.”

Pada ayat ini tertulis nama “Maher-shalal-chash-baz” yang bermaksud “the spoil speeds / “the prey hastens.”…. Sebenarnya ayat Isaiah 9:6 dirujuk kepada Raja Hezekiah (Chizkiyah) kerana namanya yang bermaksud “A Mighty God” dan semua ciri-ciri yang disebut dalam Isaiah 9:6 ada pada Raja Hezekiah. Dan ini dinyatakan sendiri oleh Exegess dari Judah Israel :
– https://jewsforjudaism.org/knowledge/articles/who-is-the-child-in-isaiah-95-6/
– http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7668-hezekiah
– http://thejewishhome.org/counter/Isa9_56.pdf

02 – Di mana dalil dalam Bible ada mengatakan bahawa Jesus Christ pbuh adalah sebahagian Tritunggal bersama-sama Bapa dan Ruh Kudus??. Jika TIDAK ADA,maka ianya terbukti bahawa ketuhanan Jesus AMAT DIRAGUKAN DAN HARUS DINAFIKAN.

03 – Saudara berkata,
“Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tetap wujud tanpa permulaan atau penghabisan dan ketiga-tiga Peribadi ini bukan bermaksud orang Kristian menyembah tiga Allah, tetapi Allah yang Esa sebagai tiga peribadi.”

Mari saya berikan pencerahan kepada saudara…dalam konsep Scutum Fidei,Oknum Bapa BUKAN Oknum Anak dan BUKAN Oknum Ruh Kudus. Oknum Anak BUKAN Oknum Bapa dan Oknum Ruh Kudus. Oknum Ruh Kudus BUKAN Oknum Bapa dan BUKAN Oknum Anak. Jadi maksudnya, setiap ketiga-tiga oknum tersebut adalah berbeza. Jadi formulanya begini :
1 peribadi + 1 peribadi + 1 peribadi = 3 peribadi #

betul?
Jadi Kristian kata ketiga-tiga peribadi ini semuanya adalah tuhan. Bapa adalah TUHAN. Anak ialah TUHAN dan Ruh Kudus ialah TUHAN. Dan ketiga-tiga tuhan ini dalam satu kesatuan kumpulan ketuhanan dipanggil Tuhan. Maka sama formulanya begini :
1 tuhan (Bapa) + 1 tuhan (Anak) + 1 tuhan (Ruh Kudus) = 3 tuhan #

apakah dakwaan saya salah?? Maka mohon jangan kelentong dengan mengatakan “ketiga-tiga Peribadi ini bukan bermaksud orang Kristian menyembah tiga Allah, tetapi Allah yang Esa sebagai tiga peribadi.”

04 – Berkenaan dengan John 10:30,biasanya Kristian memahami ayat ini sebagai bukti kononnya Jesus adalah tuhan. Anda memahaminya secara harfiah namun anda lupa bahawa dalam Perjanjian Baru,Jesus biasanya berkata dalam gaya penyampaian Mutasyabihah Siryaniyyah. Bible difahami dengan tiga (03) kaedah Hermeneutic Biblical salah satunya adalah Contextuality Analysis. Jadi untuk ayat John 10:30,anda harus membacanya dari ayat 23 hingga 38,anda akan memahami bahawa mesej yang disampaikan dari Jesus adalah konsep kepercayaan.

Disini saya terangkan secara konteks. Semasa Jesus berjalan di Rumah Allah,Orang-orang Judah bertanya kepada Jesus bahawa sampai bila mereka harus menunggu dalam kebimbangan. Ini kerana mereka meminta Jesus untuk katakan secara terus terang kepada mereka bahawa dia adalah Al-Masih. Dan Jesus katakan bahawa dia telah sampaikan bahawa dirinya adalah Al-Masih namun mereka tidak percaya…orang yang percaya itulah domba-dombanya….selaku Nabi,dia mengajar segala ajaran dan orang mengikuti ajarannya dan beriman kepadanya itulah yang tergolong dalam domba-domba Jesus. Kepercayaan dalam Iman taqwa mereka itu akan dapat kehidupan yang kekal (ganjaran Syurga) dan kepercayaan atas dasar iman mereka itu dijaga oleh Allah (John 10:25-29).

Dan ayat seterusnya Jesus katakan “aku dan Bapa adalah satu” (John 10:30) yang mana Jesus katakan dalam nada arus Hiperbola Metaphor. Ayat itu bermaksud kepercayaan atas dasar taqwa berhubung terhadap keesaan Allah menjadi satu. Ini disebut sebagai TAQQARRUB TAUHID (Ada saya terangkan di atas dalam Bantahan No.3). Inilah ayat Jesus sampaikan bahawa apabila kita beriman bahawa tiada tuhan selain Allah,maka disini kita akan MENTAUHIDKAN Tuhan itu melalui lisan dan amal. Apa Nabi ajarkan,kita akan percaya dan ikut apa yang disampaikan. Seterusnya kita akan amalkan dan Allah akan jaga pegang iman taqwa anda.

Dan kita sambung lagi…ayat seterusnya menceritakan,orang-orang Judah telah salah faham,maka mereka membaling batu terhadap Jesus disebabkan bahawa kononnya Jesus menyamakan diri dengan tuhan. Lalu Jesus katakan bahawa dalam kitab mereka telah menjelaskan para nabi dan pengikutnya (orang-orang beriman) itu adalah tuhan-tuhan (Exodus 7:1 dan Psalm 82:1-6).

Dua (02) soalan saya,
– Jika pemahaman Kristian dalam tafsiran terhadap ayat John 10:30 adalah benar yang mana kononnya Jesus dan Bapa adalah entiti yang asalnya menjadi satu,jadi dalam ayat John 17:18-23 dan John 14:20 memberitahu bahawa orang-orang yang bertaqwa percaya dan ikuti Jesus juga menjadi satu dengan tuhan…apakah maksudnya mereka (pengikut-pengikut Jesus) juga adalah tuhan???

– Jika pemahaman Kristian bahawa Jesus dan Bapa adalah dalam entiti yang sama (satu entiti),maka ini adalah satu pelanggaran dalam konsep doktrin Scutum Fidei Kristian itu sendiri serta merupakan satu bida’ah dalam kekristianian kerana dalam prinsip doktrin Trinity kegerejaan dinyatakan bahawa Oknum Bapa BUKAN Oknum Anak. Maka sebab itu mengapa dalam setiap perbezaan mazhab Kristian (lebih 2000 mazhab) saling tidak sependapat bagaimana konsep doktrin Trinity yang sebenar sehingga wujudnya tiga jenis doktrin Trinity iaitu :
(A) Modalisme / Petripesimism
(B) Tritheisme
(C) Familism / Theotokos

Jadi di antara tiga jenis doktrin Scutum Fidei ini,mana satu yang benar???

05 – Saudara mengatakan,
“Melalui pengajaran ini, Yesus ingin kita mengetahui bahawa Dia dan Bapa, dan Roh Kudus memiliki peribadi yang sama, inti pati sama, Allah atau keilahiah. Kesemua tiga Peribadi yang sama tara ini adalah Allah, dan ketiga-tiganya sudah dan terus-terusan memiliki hubungan yang kekal.”

Nampaknya jawapan saudara ini telah melakukan perkara bidaah dalam Kekristianian itu sendiri kerana seperti saya katakan di atas,dalam Konsep Prinsip Scutum Fidei itu menerangkan bahawa Oknum Bapa BUKAN Oknum Anak dan BUKAN Oknum Ruh Kudus. Oknum Anak BUKAN Oknum Bapa dan Oknum Ruh Kudus. Oknum Ruh Kudus BUKAN Oknum Bapa dan BUKAN Oknum Anak. Jadi maksudnya, setiap ketiga-tiga oknum tersebut adalah peribadi yang berbeza. Jadi tanpa sedar,jawapan saudara ini menunjukkan bahawa saudara mempercayai konsep Trinity Modalisme / Sabellianism. Ini merupakan satu kesesatan dalam Kekristianian itu sendiri.

SAYA MENDAPATI SAUDARA BUKAN SAHAJA GAGAL MENJAWAB SOALAN “JIKA JESUS ITU ALLAH,MENGAPA PULA DIA BERDOA KEPADA ALLAH?ADAKAH JESUS BERDOA KEPADA DIRINYA SENDIRI?”,TETAPI JUGA SAYA MENDAPATI JAWAPAN SAUDARA TELAH MELANGGARI KONSEP SCUTUM FIDEI ITU SENDIRI YANG MERUPAKAN SATU KESESATAN DALAM KEKTISTIANIAN (MODALISM / SABELLIANISM). JAWAPAN SAUDARA INI MEMBUKTIKAN BAHAWA JESUS BERDOA KEPADA DIRINYA SENDIRI.

SH berkata,
Sewaktu Yesus menjadi insan tidak berdosa, Dia juga memainkan peranan sebagai seorang hamba yang setia, meninggalkan kemuliaan syurgawi-Nya. Rasul Paulus menulis, “Sebenarnya Dia (Yesus) ilahi, tetapi Dia tidak menganggap keadaan-Nya yang ilahi harus dipertahankan-Nya. Sebaliknya, Dia rela melepaskan segala-galanya, lalu menjadi seperti seorang hamba. Dia datang sebagai manusia, dan hidup seperti manusia. Dia merendahkan diri dan hidup dengan taat kepada Allah sehingga mati – iaitu mati di atas salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia setinggi-tingginya, dan mengurniai Dia kedudukan yang lebih tinggi daripada semua kedudukan yang lain. Oleh itu, untuk menghormati Yesus, semua makhluk di syurga, dan di bumi, dan di bawah bumi akan sujud menyembah Dia. Mereka semua akan mengaku bahawa Yesus Kristus ialah Tuhan; dengan demikian Allah Bapa dimuliakan” (Filipi 2:5-11).

MAB response :
Nampaknya masih tidak dapat memberikan jawapan kepada soalan “Jika Jesus itu Allah,mengapa pula dia berdoa kepada Allah?Adakah Jesus berdoa kepada dirinya sendiri?”.

Dalil dalam Phillipians 2:5-11 masih tidak membuktikan dengan memberikan jawapan kepada soalan tersebut kerana dalam Phillipians bab 2 ayat 5-7 memberitahu bahawa Jesus melepaskan segalanya (termasuk kuasa ketuhanannya) dan menjadi hamba. Ini sekaligus menunjukkan bahawa kehadiran Jesus di dunia BUKAN lagi sebagai tuhan (menurut konteks dari penjelasan Paul). Jadi adalah normal mengapa Jesus berdoa kepada Bapa kerana Jesus bukan lagi tuhan jika menurut penjelasan Paul dalam Phillipians 2:5-7.

Berkenaan dengan Pillipians 2:5-11,disitu ada 03 point :
– Ayat ke9 bercanggah dengan ayat ke7 dan ke8 yang mana dalam ayat ke7,dikatakan bahawa “Allah telah mengosongkan Diri-Nya sendiri dan mengambil rupa dari seorang hamba..”. Maknanya disitu ada unsur Sabellianism / Modalism yang mana Bapa sendiri menjelma jadi manusia melalui meminjam rupa seorang hamba (Vessel Borrowing Concept dan ini juga bercanggah dengan John 1:1-14 yang mana konsep tuhan jadi manusia dalam John 1:1-14 adalah Reincarnation Concept) Tetapi dalam ayat ke9 pula,dikatakan Allah memuliakan “Dia” yang merujuk entiti kedua. Siapa “DIA” disitu??…apakah Bapa sendiri yang telah menjadi manusia (ayat ke7) ATAU Jesus Christ pbuh??…Jadi mana satu yang benar???

– Dalam ayat ke11 menyebut “”Yesus Kristus adalah Tuhan”,ayat asli yang dipakai adalah “ὅτι ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ”. Yang menjadi kemusykilan ialah ayat asli yang dipakai adalah “Kyrios” (ΚΥΡΙΟΣ) yang merujuk “Tuan” atau “Lord” yang mana sama dengan “Adoni” (אדונאי). Dan dalam rangkap ayat yang sama ada menyebut “Theou” (Θεοῦ) merujuk kepada Bapa (Allah). Tetapi malangnya dalam terjemahan LAI,”Kyrios” diterjemah menjadi “Tuhan”. Ini adalah satu penyelewengan dalam penerjemahan Bible.

– Phillipians 2:5-11 adalah nukilan Paul BUKAN dari kata-kata Jesus Christ pbuh dan BUKAN firman dari Bapa sendiri. Jadi sebab itu tidak hairan mengapa ada percanggahan dalam surat dia sendiri (Phillipian 2:7 bercanggah dengan Phillipians 2:9). Harus tahu bahawa Paul sendiri tidak pernah bertemu dengan Jesus Christ dan kenyataan dia tersebut tidak pernah didukung oleh mana-mana nukilan dari Hawariyyun.

MAKA SAUDARA MASIH GAGAL MENJAWAB SOALAN “JIKA JESUS ITU ALLAH,MENGAPA PULA DIA BERDOA KEPADA ALLAH?ADAKAH JESUS BERDOA KEPADA DIRINYA SENDIRI?”

SH berkata,
Sebagai Allah-manusia, Yesus cuba untuk taat (Ibrani 5:8) terhadap Bapa-Nya sewaktu Dia diuji oleh Iblis, difitnah oleh manusia biasa, ditolak tubuhnya dan akhirnya disalib. Dia berdoa kepada Bapa Syurgawi-Nya supaya diberikan kuasa (Yohanes 11:41-42) serta hikmat (Markus 1:35; 6:46). Oleh kerana kemanusiaan-Nya, Dia berdoa sedemikian dan bergantung sepenuhnya pada Bapa demi menjalankan rancangan Bapa-Nya demi penebusan.

MAB response :
01 – Dari penerangan saudara ini,jelas menunjukkan Jesus Christ pbuh adalah manusia BUKAN Tuhan. Sebab dalam Bible memberitahu bahawa Tuhan tidak mungkin akan digoda oleh Iblis (James 1:13). khalas~

02 – John 11:41-44 jelas membuktikan bahawa Jesus Christ pbuh merupakan seorang Nabi yang diberikan mukjizat untuk menghidupkan orang mati kerana jika Jesus Christ pbuh adalah tuhan seperti dakwaan Kristian,maka Jesus tidak perlu berdoa kepada Bapa kerana menurut kepecayaan Kristian,Jesus juga adalah sepenuh ilahiyyah dan sepnuh manusiawi. Jadi mengapa Jesus harus berdoa kepada Bapa untuk menghidupkan Lazarus jika Jesus adalah tuhan?? Dalam Acts 9:40,Peter menghidupkan orang mati (Tabitha) dengan cara yang sama seperti Jesus lakukan,jadi ini membuktikan bahawa Jesus adalah manusia BUKAN Tuhan kerana Jesus melakukan hal yang sama seperti Peter lakukan.

03 – Saudara berkata,
“Oleh kerana kemanusiaan-Nya, Dia berdoa sedemikian dan bergantung sepenuhnya pada Bapa demi menjalankan rancangan Bapa-Nya demi penebusan.”

Jadi ketika Jesus berdoa,dimana bahagian Ilahiyyahnya ketika itu??….dan penjelasan saudara ini bercanggah dengan kenyataan saudara di atas sebelum ini yang mana saudara mengatakan,
“Melalui pengajaran ini, Yesus ingin kita mengetahui bahawa Dia dan Bapa, dan Roh Kudus memiliki peribadi yang sama, inti pati sama, Allah atau keilahiah. Kesemua tiga Peribadi yang sama tara ini adalah Allah, dan ketiga-tiganya sudah dan terus-terusan memiliki hubungan yang kekal.”

Saudara mengatakan sebelum ini bahawa Jesus dengan Bapa memiliki peribadi yang sama sekaligus membawa maksud Jesus itu adalah Bapa,ini secara langsung saudara mengakui doktrin Trinity konsep Modalisme / Sabellianism. Maknanya saudara memberikan jawapan bahawa Jesus berdoa kepada dirinya sendiri.

Tetapi dari penjelasan tadi saudara mengatakan Jesus berdoa kerana bahagian manusiawinya,bermakna kehadiran Jesus di dunia bukan lagi sebagai tuhan. Jika masih sebagai tuhan,dimana bahagian ilahiyyahnya ketika Jesus berdoa??

NAMPAKNYA,SAUDARA KELIRU DALAM MENJELASKAN JAWAPAN KEPADA SOALAN “JIKA JESUS ITU ALLAH,MENGAPA PULA DIA BERDOA KEPADA ALLAH?ADAKAH JESUS BERDOA KEPADA DIRINYA SENDIRI?”

SH berkata,
Di dalam Yohanes 17, Yesus memainkan peranan-Nya sebagai Imam Agung, dan pada akhirnya, Dia juga tunduk pada kehendak Bapa-Nya di Taman untuk disalib demi membayar hutang dosa kita kerana melanggar hukum Allah, iaitu kematian (Matius 26:31-46). Sudah tentu Dia bangkit secara nyata dari kubur, memenangi pengampunan dan hidup kekal demi kita yang menerima Dia sebagai Juruselamat peribadi.

MAB response :
01 – Adalah normal bahawa Jesus merupakan Imam Agung atau Rabbi kerana Jesus adalah Nabi,maka adalah layak Jesus merupakan Imam Agung yang harus di ikuti. Jadi dalil dalam John bab 17 tidak menjadikan Jesus adlaah tuhan dan bukan jawapan mutlak kepada persoalan “Jika Jesus itu Allah,mengapa pula dia berdoa kepada Allah?Adakah Jesus berdoa kepada dirinya sendiri?”. Ini kerana John 17:1-21 jelas menunjukkan Jesus berdoa kepada Allah. Apakah Jesus berdoa kepada dirinya sendiri???

02 – Berkenaan dengan penyaliban telah saya jawab disini :
– https://muslim-apologetic-borneo.com/rebuttal-to-sabda-harian-dan-david-woods-ajaran-palsu-zakir-naik-tentang-penyaliban-yesus/
– https://muslim-apologetic-borneo.com/menjawab-missionaries-600-tahun-pohon-tamar-ukhta-harun-dan-penyaliban/
– https://muslim-apologetic-borneo.com/rebuttal-to-sabda-harian-benarkah-jesus-mati-disalib/
– https://muslim-apologetic-borneo.com/rebuttal-to-sabda-harian-7-bukti-kebangkitan-jesus/

Jika benar kedatangan Jesus Christ pbuh ingin menebus dosa,baginda tidak perlu berdoa kepada Bapa untuk diselamatkan (Matthew 26:36-39) kerana misi Jesus Christ pbuh ke dunia adalah untuk menebus dosa…maka mengapa perlu berdoa lagi kepada Bapa untuk diselamatkan???

Dan jika benar kedatangan Jesus Christ pbuh adalah untuk menebus dosa manusia,dia tidak perlu mengutuk Judas Iskariot yang mengkhianati Jesus dalam rencana menangkapnya (Matthew 26:24).

Dan jika benar kedatangan Jesus Christ pbuh ke dunia untuk menebus dosa manusia,Jesus tidak perlu pertikai dan bertanya kepada orang-orang Judah mengapa hendak membunuh Jesus (John 7:19)

Dan jika benar kedatangan Jesus Christ pbuh ke dunia untuk menebus dosa manusia,mengapa Jesus mempertikai kepada orang ramai bahawa kenapa saja tidak mengangkapnya sewaktu berada di Bait Allah setiap hari sebelum ini (Matthew 26:55).

NAMPAKNYA SAUDARAMASIH GAGAL LAGI UNTUK MEMBERIKAN JAWAPAN MUTLAK KEPADA PERSOALAN “JIKA JESUS ITU ALLAH,MENGAPA PULA DIA BERDOA KEPADA ALLAH?ADAKAH JESUS BERDOA KEPADA DIRINYA SENDIRI?”

SH berkata,
Yakni, tiada masalah untuk Anak sebagai Allah berdoa atau berbual dengan Bapanya, Allah. Sepertimana yang telah dinyatakan, mereka mempunyai hubungan kekal sebelum Kristus menjadi manusia. Dalam imej kemanusiaan-Nya, hubungan ini digambarkan dalam Injil sehingga kita dapat melihat Anak Allah menjalankan kehendak Bapa-Nya (Yohanes 6:38). Oleh kerana ketaatan Kristus yang terus-menerus terhadap Bapa syurgawi-Nya, Dia diberikan kekuatan serta fokus yang terpelihara melalui kehidupan berdoa-Nya. Kehidupan berdoa Yesus menjadi contoh yang setiap orang Kristian harus ikuti.

Sepanjang waktu Yesus Kristus menghuni di dunia, Keallahan-Nya tidak pernah terjejas. Apabila Dia berdoa kepada Allah Bapa-Nya di syurga, Dia mencerminkan Diri sebagai manusia yang sempurna, dan terus-menerus dalam kehidupan berdoa supaya Dia dapat melaksanakan kehendak Bapa-Nya. Doa Yesus yang senantiasa ditujukan terhadap Bapa memperlihatkan hubungan-Nya dalam ketritunggalan dengan Bapa. Contoh Yesus memberi dorongan kepada kita supaya kita akan sentiasa bergantung pada Allah menerusi doa demi kekuatan dan kemujaraban yang dihajatkan. Kristus sebagai Allah-manusia memerlukan kehidupan berdoa yang bersemangat, apatah lagi kita sebagai manusia fana.

MAB response :
01 – Penjelasan saudara ini bercanggah dengan ayat dari penjelasan saudara sendiri sebelum ini yang mengatakan,
“Melalui pengajaran ini, Yesus ingin kita mengetahui bahawa Dia dan Bapa, dan Roh Kudus memiliki peribadi yang sama, inti pati sama, Allah atau keilahiah. Kesemua tiga Peribadi yang sama tara ini adalah Allah, dan ketiga-tiganya sudah dan terus-terusan memiliki hubungan yang kekal.”

Saudara mengatakan sebelum ini bahawa Jesus dengan Bapa memiliki peribadi yang sama sekaligus membawa maksud Jesus itu adalah Bapa,ini secara langsung saudara mengakui doktrin Trinity konsep Modalisme / Sabellianism. Maknanya saudara memberikan jawapan bahawa Jesus berdoa kepada dirinya sendiri. Jadi apakah Jesus berbual kepada dirinya sendiri??

dan saudara berkata lagi sebelumnya di atas,
“Yakni, tiada masalah untuk Anak sebagai Allah berdoa atau berbual dengan Bapanya, Allah. Sepertimana yang telah dinyatakan, mereka mempunyai hubungan kekal sebelum Kristus menjadi manusia. Dalam imej kemanusiaan-Nya, hubungan ini digambarkan dalam Injil sehingga kita dapat melihat Anak Allah menjalankan kehendak Bapa-Nya (Yohanes 6:38).”

dan
“Oleh kerana kemanusiaan-Nya, Dia berdoa sedemikian dan bergantung sepenuhnya pada Bapa demi menjalankan rancangan Bapa-Nya demi penebusan.”

dari dua penjelasan ini saudara mengatakan Jesus berdoa kerana bahagian manusiawinya,bermakna kehadiran Jesus di dunia bukan lagi sebagai tuhan. Jika masih sebagai tuhan,dimana bahagian ilahiyyahnya ketika Jesus berdoa??

John 6:38 jelas memberitahu bahawa Jesus adalah Utusan Tuhan BUKAN memberitahu dirinya adalah Tuhan. Jadi dalil tersebut tidak menyokong bahawa Jesus adalah tuhan dan tidak memberikan jawapan kepada persoalan “mengapa Jesus berdoa kepada Tuhan sedangkan dirinya adalah tuhan? Apakah Jesus berdoa kepada dirinya sendiri?”

02 – Saudara mengatakan,
“Oleh kerana ketaatan Kristus yang terus-menerus terhadap Bapa syurgawi-Nya, Dia diberikan kekuatan serta fokus yang terpelihara melalui kehidupan berdoa-Nya. Kehidupan berdoa Yesus menjadi contoh yang setiap orang Kristian harus ikuti.”

Penjelasan saudara ini membuktikan bahawa Jesus bukan tuhan tetapi Utusan Tuhan kerana selaku Nabi,dia sememangnya mentaati kepada Tuhan yang telah mengutusnya menjadi Nabi wa Rasul dan segala tindakannya menjadi tauladan serta ikutan sebagai Sunnah Nubuwwah baginda.

03 – Apabila Jesus dianggap sebagai tuhan oleh Kristian tetapi Jesus menunjukkan ciri-ciri kemanusiaan seperti berdoa kepada Entiti Maha Kuasa yang lain,maknanya ini mewujudkan kesalahan dalam kemusykilan :
* menjejaskan ketuhanan Jesus itu sendiri kerana ada yang lebih hebat dari ketuhanan Jesus itu.
* menunjukkan bahawa status Jesus sebagai tuhan amat diragui kerana tidak mungkin seseorang yang dianggap tuhan boleh berdoa kepada Entiti Maha Kuasa yang lain sedangkan dirinya adalah tuhan.
* menunjukkan bahawa konsep ketuhanan Tritunggal dalam Kekristianian itu adalah TIDAK ESA (SYIRIK) kerana disitu menunjukkan konsep Tritheisme BUKAN Monotheisme disebabkan Oknum Anak berpisah kepada Oknum Bapa ditambahkan lagi kekuasaan Oknum Anak tidak sehebat kekuasaan Oknum Bapa kerana Oknum Anak berdoa kepada Oknum Bapa.
* Apabila Jesus berdoa,sekaligus Jesus membuktikan dengan memberitahu bahawa dirinya BUKANLAH Tuhan.

JADI PENJELASAN SAUDARA INI BUKAN SAHAJA GAGAL MEMBERIKAN JAWAPAN KEPADA TAJUK SOALAN TETAPI JUGA MENGAKUI BAHAWA JESUS ADALAH NABI DAN BERCANGGAH DENGAN PENJELASAN SAUDARA SEBELUM INI.

RUMUSAN :
– Pengarang SH masih gagal menjawab persoalan “Jika Jesus itu Allah,mengapa pula dia berdoa kepada Allah?Adakah Jesus berdoa kepada dirinya sendiri?”
– Penjelasan pengarang SH bercanggah satu sama lain
– Penjelasan Pengarang SH di luar out of topic
– Dari kenyataan pengarang SH,secara tidak langsung pengarang akui Jesus dan Bapa adalah peribadi yang sama menunjukkan pengarang SH mengimani konsep doktrin Trinity Modalisme / Sabellianism
– Penjelasan pengarang SH mengelirukan kepercayaan Kristian itu sendiri.

KESIMPULAN
Jesus Christ pbuh berdoa kepada Bapa (Allah) membuktikan bahawa baginda (Jesus) adalah manusia yang dilantik menjadi Nabi wa Rasul dan seklaigus membuktikan bahawa Jesus BUKAN Tuhan.

Semua penjelasan saudara SH tidak menjawab persoalan “”Jika Jesus itu Allah,mengapa pula dia berdoa kepada Allah?Adakah Jesus berdoa kepada dirinya sendiri?”. Jadi soalan tersebut masih menjadi kemusykilan terbesar dan menjadi kesalahan dalam iman Kekristianian.

Hanya Islam satu-satunya iman agama yang benar mengenai Jesus Christ pbuh….

pesan Jesus Christ pbuh kepada anda :
“Jikalau kamu tetap dalam sabdaku,kamu benar-benar adalah muridku.dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.”
[John 8:31-32]
– memerdekakan anda dari kekufuran…

pesan Rasullullah Muhammad SAW kepada anda :
“Terimalah kebenaran itu walau ianya pahit..”
[Hadith Sahih Bukhari dan Tirmizi]

“Dan katakanlah: yang benar telah datang dan yang batil pasti akan lenyap, sungguh yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap”.
[Al-Israa’ 17:81]

Tiada Tuhan selain Allah,Jesus dan Muhammad adalah Utusan Allah serta Jibrail Sayyid Malak Al-Qhuwwaan adlaah Ruhul Quddus.